Mensen hebben graag regie over hun eigen leven. Een belangrijk onderdeel hiervan is zelfredzaamheid en zelfmanagement. Zelf kunnen beslissen over dingen die je belangrijk vindt in het dagelijks leven: zelfstandig functioneren, betekenisvolle activiteiten, balans in wat je wil en wat je kan, meedoen in de maatschappij. Voor mensen met een fysieke, cognitieve of psychische beperking is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Ondervindt u problemen in uw dagelijkse bezigheden als eten, aan- en uitkleden, (huishoudelijk)werk, hobby’s en/of vervoer? Kunt u dingen niet meer doen zoals u graag zou willen? Heeft u moeite met energieverdeling? En wilt u daar verandering in brengen?

Ergotherapeuten zijn specialisten in handelen. Zij denken niet in beperkingen maar in mogelijkheden en zoeken met u naar oplossingen om die dagelijkse activiteiten (weer) uit te kunnen voeren, die voor ú belangrijk zijn. Dat kan via training, begeleiding, advies of een combinatie hiervan, maar ook door het inschakelen van hulpmiddelen, woningaanpassing of bijvoorbeeld het ondersteunen van uw mantelzorger.
Ergotherapie is net als fysiotherapie en logopedie een paramedisch beroep.